Vad är reversi?

Reversi, ett brädspel spelas av två spelare på bräde som är 8 x 8 rutor. Spelbrickorna är oftast runda och vita på ena sidan och svarta på andra.

Hur spelar man Reversi?

De båda spelarna, svart och vit, startar i mitten med två marker diagonalt utlagda var. Första draget görs av svart som då lägger en svart marker på något av de angränsande rutorna så att en vit bricka hamnar mellan de två svarta och "fångar" på så sätt den brickan. Med fångar menar man att man vänder den så att den blir svart. Därefter är det nästa spelares tur, efter som kommer vit som följer samma regler. Därefter turas man om tills någon inte kan göra ett korrekt drag (dvs fånga en motståndarbricka). Spelet är slut när ingen av spelarna kan göra ett korrekt drag vilket inträffar när brädet är fullt eller när ena spelaren inte har några brickor kvar på brädet.

Spela reversi!